خائن کیست؟ بی‌غیرت کیست؟ دیوث کیست؟

خائن کیست؟ بی‌غیرت کیست؟ دیوث کیست؟

3 کلمه "خائن"، "بی غیرت" و "دیوث" در ادبیات فارسی، جزو شدیدترین کلماتی محسوب می شوند که بار منفی فوق العاده ای دارند. استفاده از این واژگان، تنها در جایی امکانپذیر هست که حقیقتا یک اتفاق به شدت ناگوار، واقع شده باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.