فَتــــف‌لاســــیون!

فَتــــف‌لاســــیون!

تاریخ دوباره با FATF در قالبی دیگر تکرار می‌شود تا با زیر سوال رفتن استقلال و امنیت ملی، آمریکایی‌ها به دولت‌مردان امر کنند ایکس‌‌وایگرگ را تحریم کنید و قرارداد امضاء کرده‌ها بگویند چشم!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.