ماجرای انتصاب پسر قدرت و باند سرخه‌اي ها در «بانک ملت»

سُرخه ای باش؛ با حمایت خاندان فریدون یک شبه مدیر عامل بانک شو!/ ماجرای انتصاب پسر قدرت و باند سرخه‌ای ها در بانک ملت حقوق و پاداشهاي چند ده ميليوني تا چند صد ميليوني مديران رکتهاي دولتي و خصولتي چيزي نيست که دولتمردان و رفقاي ايشان آسان از آن بگذرند. مويد اين واقعيت به خوبي در ماجراي دريافت حقوق 230 ميليون توماني شريک حسين فريدون در بانک رفاه مشاهده شد! اين وضعيت را مي‌توان در بانک‌هاي تجارت، صادرات و ملت هم مشاهده کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.