نگاه کن

 

نگاه کن

آسمان نزدیک است

بهار

سهم توست

و کسی که در کنارت

دکلمه میکند

روز را

ستاره و مهتاب

سهم توست

و کسی که در کنارت

دکلمه میکند

هنوز را

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.