وقاحت سینماگران به اوج رسید – هر کس « جنگ نرم » را میفهمد ساکت نماند .

افسران - وقاحت سینماگران به اوج رسید - هر کس « جنگ نرم » را میفهمد ساکت نماند .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.