وقتی مادر به اندازه کافی خوب است

 

تقریبا تمامی رویکردها و نظریه های مختلف روان شناسانی اتفاق نظر دارند که روابط اولیه انسان ها نقشی تعیین کننده در شخصیت و روابط آینده آن ها دارد. چنین دیدگاهی مسلما نقش مادران را در شیوه های ارتباط با فرزندان برجسته می کند، مادرانی که براساس این نظرگاه، خود ساخته روابط اولیه شان هستند.

در گفتگو با دکتر هما محمدصادقی، روانپزشک و روان درمانگر، به بررسی رابطه مادر- کودک و اهمیت آن پرداختیم.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.